Data på dine dæk.

På siden af et dæk er der en masse oplysninger. Vi vil her gennemgå de vigtigste af dem:
f. eks.:

195 = dækkets bredde i mm.
65 = dækkets højde i procent af bredden
R = radialdæk
15 = fælgens diameter i tommer
91 = belastningsindex, som fortæller, hvor meget dækket må bære
T = hastighedskode, der fortæller, hvor hurtigt dækket maksimalt må køre

Ændrer man dækstørrelse på sin bil, må rulleomkredsen maksimalt afvige 5% fra originalstørrelsen. 5% lyder ikke af meget; men er faktisk en hel del i praksis. Normalt anbefales ikke afvigelser på mere end 2-3%. Rulleomkredsen kan du finde på denne tabel.

Belastningsindex kan via en
tabel omregnes til kg. Belastningsindex 91 svarer til en maksimalbelastning på 615 kg. pr. dæk. På 97% af de dæk der sælges til personvogne er det ikke nødvendigt at beskæftige sig med belastningskoden, da dæk i den givne størrelse altid kan bære mere end der er behov for.
Når det gælder trailere og campingvogne, skal man være særlig opmærksom på bæreevnen. Her gælder dog den specielle regel, at dækket må bære 10% mere end belastningskoden viser. Dette er dog under forudsætning af, at trykket hæves med 3 psi.

De mest gængse hastighedskoder med tilhørende hastighed er følgende:

Q:
S:
T:
H:
V:
W:
Y:
Z:
160 km/t.
180 km/t.
190 km/t.
210 km/t.
240 km/t.
270 km/t.
300 km/t.
over 240 km/t. Ældre kode, som bruges mindre og mindre.

Omkring dækkenes hastighedskode er det vigtigt at bemærke, at dækkene i følge dansk lov skal kunne køre mindst lige så hurtigt, som bilens topfart er opgivet til i bilens instruktionsbog. Dette gælder ikke for vinterdæk, som godt kan nøjes med at være Q-mærkede.


På dæksiden kan der yderligere være påført "M+S", hvilket står for "Mud and snow" eller på dansk "Mudder og sne". Dette indikerer at dækket er et vinterdæk eller et helårsdæk.


Dækkets produktionsuge kan normalt også aflæses. Find et firecifret tal inden i en lille oval. Eks. "4500", betyder uge 45 i 2000. På enkelte dæk kan årstallet være angivet med 1 cifre. I dette tilfælde ville der så have stået: "450".


Dækket skal også have en E-mærkning. Dette består af et stort E og et lille tal inde i en rund cirkel. Tallet angiver i hvilket EU-land dækket har fået sin E-mærkning, hvilket ikke har nogen betydning, da den altid gælder for hele EU. E-mærket skal være på dækket for at det er lovligt.


Person- og varevognsdæk skal i Danmark have mindst 1,6 mm. mønsterdybde, for at de er lovlige. Denne mønsterdybde skal være til stede på de midterste 3/4 af trædefladen. Det vil sige, at den yderste 1/8 i hver side ikke er indbefattet. Det er meget let at se, om et dæk er lovligt. Flere steder på dækket er der små slidindikatorer (gul pil), i form af små forhøjninger i kanalerne. Disse forhøjninger er netop 1,6 mm. høje, og når mønsteret er slidt ned til samme højde, er dækket ikke længere lovligt. Har du svært ved at finde slidindikatorerne, så prøv at se på kanten af dækket. På mange dæk står der "TWI" (rød pil) lige ud for slidindikatorerne. De kan også være markeret med en lille pil.